Přihlásit
logo_kadao logo_atom

Znalosti

Bobřík mrštnosti

Běh na 60 m 
Lehkoatletická disciplína, ne kterou je potřeba rychlosti. Vybíhá se z nízkého startu. Poté následuje šedesáti metrový sprint a doběh za cíle. Vystartuje-li někdo dříve, než na povel startujícího, start se opakuje. Při druhém chybném startu je běžec, který vystartoval dřív vyloučen ze soutěže.
Startovní povely: připravte se – pozor – teď. Měření na desetiny. 
 
Skok do dálky
Pro tuto disciplínu je zapotřebí rychlý rozběh, rychlost a vysoký a zároveň daleký odraz. Závodník si může zvolit libovolně dlouhý rozběh. Na tuto disciplínu má možnost využít 3 pokusy. Do pískoviště se starší musí odrazit z odrazové desky, mladší odkudkoliv (pokus je měřen z místa odrazu po stopu nejblíže k odrazové desce)
  
Skákání přes švihadlo
Cílem disciplíny je naskákat co nejvíce přeskoků libovolným způsobem po dobu dvou minut. Skákající může kdykoliv přestat a poté opět začít.
 
Trojskok snožmo z místa 
K této disciplíně je zapotřebí vysoký a zároveň daleký doskok. Skákající začínají své pokusy od odrazové čáry, všechny tři odrazy musí být snožmo, bez meziskoků a plynule. Soutěžící má na tuto disciplínu tři pokusy.   
 
Hod míčkem
Jedna z lehkoatletických disciplín na kterou je potřeba švih v paži. Cílem je dohodit kriketovým míčkem o hmotnosti 150g co nejdále. Soutěžící si má možnost zvolit libovolně dlouhý rozběh. Každý má 3 pokusy. 
 
Běh na 1000 m
Jedna z nejobtížnějších disciplín pro sportovce i nesportovce. Oblíbená disciplína od Diba. Úkolem je uběhnou 1km v co nejkratším čase. Startuje se z polovysokého startu. Rozhodčí hlásí počet zbývajících kol. Na konci se všichni řadí v pořadí, ve kterém doběhli.