Přihlásit
logo_kadao logo_atom

Archiv výprav

LAGORI CUP v Ostravě

Datum:02.06.2019

LAGORI CUP 2019  - OSTRAVA

POJEĎ SI S NÁMI ZAHRÁT LAGORI !!!!

Tradiční turnaj v oblíbené netradiční hře.Pojeď si s námi zahrát! Bude se hrát v Ostravě – Zábřehu na loukách u klubovny oddílu Čmoudík.

skládáme družtsva - vždy alespoň 5 -6 členů

Kategorie  - dívčí i chlapecké:   

1. kategorie do 12 let včetně   

2. kategorie 13-16 let 

3. kategorie nad 17 let    

Smíšená družstva startují v chlapecké kategorii. Oddíl může nasadit člena o jednu kategorii výš, ale nikde ne staršího do mladší kategorie.  Celkový vítěz turnaje získá putovní placku – Štít vítězů. 

Družstva sestavíme ZE ZAPSANÝCH ZÁJEMCŮ, domluvte se již mezi sebou. Ve středu si ještě zahrajete na družinovce.  Zapiš se do 30.5. Chceme obsadit všechny chlapecké i dívčí kategorie. Už bys měl vědět, zda jedeš nebo ne?!

SRAZ: v neděli v 7.30 hod na nádraží Opava-východ   

Návrat:  15.20, 16.30 

Strava:   vlastní vč.nápoje.  

S sebou:  sportovní oblečení, pláštěnku.

Vybírá se na dopravu (vlak, tram): 50Kč

Vy, kteří jste ještě lagori nehráli, určitě budete mít možnost během května.

 

 

Stručná pravidla hry.

Hrají proti sobě dvě družstva stejné kategorie (o počtu 4 až 6 členů). Hraje se na pět výměn po dvou minutách (případně po 90 sekund, toto bude upřesněno). Při přešlapech útočníků nebo obránců se hra jednotlivé hry patřičně zkracují nebo prodlužují.

Hřiště jsou postavena s ohledem na věkové kategorie, nejmenší je pro nejmladší, největší hřiště je pro nejstarší. Hraje se volejbalovými míči, mírně podhuštěnými. Hřiště jsou ohraničena lany, jeden malý kruh je kolem kolíků lagori, do kterého obránci nesmí zasahovat, druhý větší kruh je hraniční pro obránce a útočníky (během vybíjení nesmí obránci vystoupit vně – jinak se jim přičítá penalizační čas hry a do kterého na oplátku nesmí vstupovat útočníci – jinak se jim čas útoku zkracuje). Poslední lana (minimálně v rozích, kde se soustřeďují útočníci před vybitím po shození lagori) ohraničují čtverec celého hřiště. V případě větší trávy je vhodné rohy viditelně označit (alespoň kužely nebo jinak).

První družstvo – obránci -  se postaví vně obvodu menšího kruhu, který má v průměru asi 2 až 3 metry a ve kterém jsou postaveny lagori – 8 kolíků opřených o zabitý kůl v zemi. 8 kolíků se vždy staví pouze lehkým opřením o pevně zabitý kůl a to rovnoměrně kolem. Obráncům není povoleno s kolíky manipulovat, případně jinak záměrně ztěžovat útočníkům ve stavění lagori.

Druhé družstvo – útočníci- se rozestaví vně obvodu většího kruhu, který má v průměru cca 5 až 6 metrů. Přihrává si mezi sebou míč a snaží se jím ve vhodném okamžiku zasáhnout mezi obránci kolíky, tzv. lagori.  Když se to útočníkům podaří, musí se rozmístit dle libosti na všechny strany hřiště, nejlépe do čtyř nejvzdálenějších rohů, které jsou vyznačeny lany a plastovými kužely pro lepší viditelnost. Největší čtverec ohraničuje hřiště pro útočníky, nejvzdálenější rohy jsou vzdáleny od lagori cca 10 – 12 metrů. Pokud útočníci neshodí všech 8 kolíků ale pouze některé, pokračuje se dále normálně ve hře a pokračuje časový limit.  Pokud kolíky spadnou nezaviněně (např. silným poryvem větru), přeruší rozhodčí hru, stopne čas a kolíky se postaví. Pokud se podaří útočníkům v limitu shodit všech 8 kolíků, obránci rychle seberou míč a snaží se trefit některého z útočníků. Mají-li dobrou mušku a někoho zasáhnou míčem (a to jak vzduchem, tak odrazem od země, tedy platí každý dotyk míče!!!), kolo končí bez bodového zisku a družstva si střídají úlohy. Netrefí-li se míč do žádného z útočníků, musí si doběhnout pro míč a vrátit se zpět. Obránci s míčem vždy mohou vybíjet jen z kruhu (většího kruhu), nikoliv mimo tento kruh a všichni obránci musí v kruhu být přítomni, tedy i ti, co běželi pro zahozený míč. Mohou si ho však do kruhu hodit a přihrávat si, dokud v něm všichni nejsou navráceni. Útočníci se mezitím snaží postavit 8 kolíků okolo velkého kůlu. Jestliže stavbu dokončí, chytnou se všichni za ruce, dají je nad hlavu a zvolají “lagori“, získají bod. 8 kolíků lze tedy stavět i na pokračování a kromě závěrečného zvolání lagori se stavění nemusí účastnit všichni útočníci, protože často se obránce vrátí dříve s balónem, než je vše postaveno. Útočníci se znovu rozprchnou na hranice čtverce a obránci po nich opět pálí z mezikruží. V podstatě se hraje do té doby, pokud není útočník zasažen nebo pokud nejsou postaveny lagori. V této části hry již neplatí časový limit.

Obránci nikdy nesmí míč chytnout během základní hry do rukou, mohou ho pouze odpalovat volejbalovým způsobem pryč z kruhu, případně vyrážet různými částmi těla, tedy i nohou, ovšem pouze za letu míče, tzv. „z první“ nebo druhotným odrazem v letu ve vzduchu.  Nelze tedy provést odkop ze země nebo zdvihnutí míče ze země a odhození do dálky. Útočníci pro odražený míč musí běžet a ztrácejí čas z limitu. Pokud míč zůstane na území obránců (v kruhu), musí ho podat nejbližší obránce neprodleně nejbližšímu útočníkovi (přímo, anebo před něj na zem). Pokud by došlo ke zdržení útočníků nepovoleným odpálením míče obránci, nastaví limit rozhodčí o příslušný čas.

Pokud útočník při vybíjení vystoupí ze čtverce, počítá se to jako by byl zasažen, pokud obránci při přihrávání nebo jiným způsobem shodí útočníkům i z části postavené lagori, získávají automaticky útočníci bod. Pokud během hry (během časového limitu), dokud nejsou shozeny lagori dojde k přešlapu, odpočítává se nebo připočítává 20 sekund k limitu (případně 15 s, bude upřesněno), podle toho zda jde o útočníka či obránce. Pokud obránce přešlápne při vybíjení, hod a případné vybití útočníka je neplatné. Pokud útočník přešlápne při střelbě na lagori, tak případné shození lagori je také neplatné.

Rozhodčí má právo v případě znatelné pasivity obránců (zdržování míče v kruhu bez zájmu o vybíjení útočníků a tím znemožňování stavění lagori) a prodlužování hry při vybíjení útočníků výměnu po předcházejícím napomenutí ukončit a uznat bod útočníkům i bez postavení lagori. Obdobně má právo rozhodčí potrestat družstvo buď navýšením/snížením časového limitu za sprostou mluvu a obhroublé chování. Není dovoleno záměrně trefovat obránce míčem do hlavy nebo jiných choulostivých míst. Dále má právo rozhodčí vzhledem k průběhu hry a fyzickým schopnostem hráčů zmenšit nebo zvětšit části hřiště tak, aby si hráči zahráli a aby zápasy nekončily 0:0, případně ubrat počet kolíků např. z 8 na 6. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet směn či její délku vzhledem k počtu účastníků a družstev. 

 

Přihlásit se na výpravu:

Přihlášení:

1. TeTe
2. LP
3. Kolo
4. Sam
5. Markét
6. ricrd
7. Kryštof Kunz
8. Štěpán Žilka
9. Robert
10. Daniel Rod
11. Robin Rod
12. Matěj Dubinský
13. Stoki
14. Máša Rychlá
15. Uršula
16. Stopař
17. TOM