Přihlásit
logo_kadao logo_atom

Archiv výprav

SLOGANY - městská hra

Datum:13.01 - 19.01.2021

Ahoj kamarádi,

zdravíme Vás, všechny kluky a holky a také mámy a táty, a přejeme báječný rok 2021. 

V průběhu října a listopadu jsme měli všichni možnost pátrat po pokladu skřítka Opyho, hledali jsme QR kódy v misi Meteorit, putovali za sportovcem Pavlem Krátkým, vyřešili detektivní případ Ostrozraka, pak jsme se mnozí setkali s Mikulášem a nakonec jsme se ve velkém počtu sešli na vánoční výpravě. A nyní v lednu 2021 začínáme nový rok a s ním nový seriál „dálkových“ her a činností, které pro Vás budeme chystat po dobu, kdy se nebudeme moci v oddíle normálně scházet. 

Jako důkaz za účast a splnění úkolů ve hrách vždy získáte, mimo drobné ceny, také herní nálepku, kterou si můžete vlepit do svého deníku. Postupně Vám tak bude nálepek přibývat, podle toho v kolika hrách se dostanete k cíli! Budeme se snažit, aby vždy ve středu začala nová hra nebo jiná zajímavá činnost. Na www.kadao.cz se objeví vysvětlení pravidel, pokyny, video a další materiály, které Vám objasní, co je potřeba udělat. Pak už je jen na Vás, vaší šikovnosti a chuti, abyste se dostali k cíli, kde Vás bude čekat nějaká malá odměna. Protože se nesmíme sdružovat, je základním pravidlem dodržování covid-nařízení, nesmíte kamarádům prozrazovat ani jinak sdílet postup nebo výsledek ve hrách. Abychom se všichni pobavili, je potřeba hrát čestně a ve smyslu fair-play. Hraješ vždy sám a pomáhat ti mohou pouze rodiče nebo sourozenci či někdo další z rodiny! 

_____________________________________________________________________

Ve středu 13. ledna 2021 začíná první letošní hra s názvem SLOGANY.

Možná ani nevíte, že náš oddíl vlastní více druhů nálepek, které vylepujeme a také je můžete najít na zajímavých místech, kam vystoupáme nebo někdo z nás dojde v ČR, v Evropě či ve světě. Na každé nálepce je vždy pod nápisem KADAO jiný slogan, který se vztahuje k oddílu. 

V naší první hře máte za úkol najít v centru městav prostoru vyznačeném na přiložené mapcevylepené nálepky a zapsat si slogany, které jsou na nich.

Je lépe si slogany zapsat celé a přesně. Pokud to půjde, klidně si nálepky vyfoť. Nálepek je přesně DVACETŠEST, označené od A-Y a jsou vylepeny pouze na dopravních značkách nebo na sloupech veřejného osvětlení, na kterých je připevněna dopravní značka. Nehledej na jiných sloupech, jen na těch s dopravními značkami. Na každé nálepce KADAO je vždy připsáno písmeno nálepky, které je označením řádku v tajence. Za písmenem jsou číslice, které označují pořadí písmene ve sloganu a v tajence jsou vyznačena  šedou barvou.   

Podívej se pozorně na ukázku: KADAO nálepka Z a číslice 2/3/10/18/ označují písmena ve sloganu A/M/Á/A/.  Písmena, která si zapisuješ, se čtou za sebou vždy zleva doprava a od shora dolů po řádcích (od A po Y)Jednotlivá písmena na sebe navazují a tvoří zprávu, která obsahuje heslo (nehledíme na háčky a čárky). Heslo sděl na místě, kam tě zavede zpráva v tajence!! Abys věděl, kam máš vstoupit, je toto místo označeno nálepkou KADAO Kamarádi dálek Opava, kterou vidíš zde.

Velké písmeno na nálepce, označuje pořadí řádku v mřížce = tajence, kterou je potřeba, aby sis vytisknul a vzal s sebou. Nejlépe si podlepit tvrdým papírem nebo vzít s sebou deník. Hrajeme pouze od středy do úterý, přičemž výhru si můžeš vyzvednout nejpozději do úterý 19. 1. do 18,00 (možno v sobotu a v neděli dopoledne  do 11,00). Hru nemusíš splnit v jeden den, můžeš se v jiném dni vrátit a dokončit hru. Nemusíš ani najít všechny slogany, když se ti podaří doplnit správně tajenku. 

Takže vzhůru do hry. Buď všímavý/á, nálepky jsou na značkách vysoko asi 1 metr od země – dobře a teple se obleč, vytiskni si mřížku (podlep si tvrdým papírem) a vytiskni si mapku, vezmi tužky (nebo fix, lépe dva), foťák se hodí a POJĎ NA TO!!  Pokud jsi v nouzi, volej Tomovi.

Hodně štěstí ve hře a chuť dojít až na konec, ahoj!

Pravidla hry SLOGANY.pdf

SLOGANY - mřížka k zapisování.pdf

Mapa území - SLOGANY.jpg

Přihlásit se na výpravu:

Přihlášení:

1. Veronika Domesová
2. Kuba V.
3. Daniel Rod
4. Robin Rod
5. Ema
6. Lazy
7. Miška Klapetková
8. Terisek