Přihlásit
logo_kadao logo_atom

Nováčkovska zkouška

Ahoj,

vítej v našem turistickém oddílu KADAO. Ať už o nás něco víš nebo vůbec, tak věz, že už dlouho jsme partička větších i menších kamarádů, kteří spolu zažívají mnoho dobrodružství, jezdí na výlety, hrají zajímavé hry a především se máme navzájem rádi a užíváme si, že můžeme být spolu. Budeme rádi, když i ty se rozhodneš připojit a zůstaneš s námi. V našem oddíle fungují tři družiny – Orlíci, Bobani a Brouzdalové. I ty budeš do jedné z nich patřit. Ale dříve, než k tomu dojde, tak budeš na jeden rok přidělen do družinky Nováčků, to jsou všechno děti jako ty, které teprve do oddílu vstupují, a tak na schůzkách, kdy ostatní budou u svých družin, tak ty budeš u nováčků. A tvým hlavním úkolem v průběhu tohoto první roku bude splnit nováčkovskou zkoušku.

CO TO JE NOVÁĆKOVSKÁ ZKOUŚKA?

Nováčkovská zkouška je u nás zavedená již od doby, kdy oddíl začal fungovat, tedy téměř 30 let. Jejím cílem je zjistit tvůj skutečný zájem o oddíl a také to, zda jsi ochoten naučit a dozvědět se něco jiného, než co se učí ve škole, ale o to je více je to potřebné pro život.

Nováčkovskou zkouškou již zakusilo mnoho generací dětí před tebou a v podstatě i všichni vedoucí, kteří tě v oddíle povedou, touto nebo obdobnou nováčkovskou zkouškou prošli a prokázali, že si zaslouží stát se členem oddílu.  Zkouška zde není pro to, aby tě stresovala nebo ti dokonce naháněla strach, je pro tebe připravena tak, abys na osvojení nových vědomostí a dovedností měl co nejvíce času. A věz, že pokud budeš potřebovat s čímkoli pomoci nebo poradit, tak mimo to, že jsou tady přímo kvůli tomu vedoucí u nováčků, tak se můžeš obrátit i na kteréhokoli člena oddílu či jiného vedoucího. A věř také, že kdyby se ti nepodařilo splnit nováčkovskou zkoušku v tomto roce, tak máš ještě možnost zopakovat ji v roce příštím, a to už to určitě zvládneš.

Může se ti zpočátku zdát, že toho po tobě budeme chtít moc, ale máš na to celý rok, abys vše zvládnul. My tě budeme v průběhu roku pečlivě sledovat, jak se ti vede, jak tě baví jezdit s námi na výpravy, účastnit se našich akcí a také, jak se chováš k ostatním. Protože i to je pro nás velmi důležité, abychom nepřijali mezi sebe někoho, kdo mluví sprostě, ubližuje ostatním místo, aby pomáhal, či se chová jinak nevhodně na to, aby se stal naším členem.

PRAVIDLA PLNĚNÍ NOVÁČKOVSKÉ ZKOUŚKY

 1. Každý nově příchozí zájemce do oddílu je veden jako nováček, zpravidla děti z nižšího stupně jsou přímo zařazeny na celý rok do družinky nováčků, z vyššího stupně jsou již přiděleny ke družině. Nováčkem bývá dítě označován po dobu, dokud nesplní nováčkovskou zkoušku – soubor úkolů a dovedností, které by měl v průběhu roku zvládnout, a nesloží oddílový slib.
 2. Délka nováčkovské zkoušky není předem daná, záleží na každém nováčkovi, kdy se bude hlásit o jednotlivé zkoušky, posledním možným termínem, na kterém je však možno nováčkovskou zkoušku skládat, je tradiční oddílový závod KADAR, který se zpravidla koná v dubnu nebo květnu. Zde se také slavnostně skládá oddílový slib a nováček, který splnil nováčkovskou zkoušku, zde převezme oddílové tričko, je uveden do své nové družiny a účastní se tradicí, které se pojí s nováčkovskou zkouškou.
 3. Po splnění nováčkovské zkoušky a složení oddílového slibu se již bývalý nováček zúčastní poslední slavnostní nováčkovské schůzky a poté již do konce školního roku tráví družinové schůzky se svou družinou, do které byl přidělen. O přidělení do konkrétní družiny vždy rozhodují vedoucí nováčků podle potřeb oddílu, mohou však přihlédnout k přání nováčka, toto však není pravidlem.
 4. Každému nováčkovi, který již navštěvuje vyšší stupeň a je rovnou přiřazen do družiny, je přidělen jeden z instruktorů družiny, který tomuto pomáhá se zasvěcením do oddílových věcí a snaží se jej připravit na plnění nováčkovské zkoušky.
 5.  Každý nováček obdrží všechny podklady a materiály nutné k absolvování nováčkovské zkoušky, tyto materiály si poté lepí do svého deníku, aby je měl vždy po ruce. Nováček u družiny dostává tyto materiály od vedoucího družiny. Získává je na jednotlivých nováčkovských zkouškách vždy podle tématu, které je probíráno. Je na jeho zodpovědnosti, že pokud chybí, tak se o tento materiál přihlásí na příští schůzce, stejně, jako pokud materiál ztratí, aby se o něj přihlásil znovu.
 6. Každý nováček zdarma obdrží zápisník nováčka, do které si lepí nálepky se splněnými úkoly nováčkovské zkoušky. Každý nováček je za tento svůj zápisník zodpovědný.
 7. O plnění jednotlivých bodů nováčkovské zkoušky žádá nováček zcela sám u svého vedoucího, či vedoucího družiny. Vedoucí vždy vyhlásí termín po možnost skládání konkrétního bodu, zpravidla 14 dní po probrání tohoto tématu na dané schůzce a pak již je zcela na nováčkovi, kdy se o tento úkol přihlásí. Úkoly se plní vždy na začátku dané schůzky, pokud se nováčkovi úkol splnit nepovede, plnit jej může až na schůzce příští. Výhodou je plnit úkoly průběžně, aby se nováček nemusel učit všechny dovednosti až na poslední chvíli před samotným oddílovým závodem, ideální je, pokud již jede na závod s tím, že mu již nic nechybí. I když má nováček již vše splněno, oddílového závodu se přesto účastní, aby mohla být vyhodnocena i soutěž o nejvšestrannějšího nováčka. Všichni, kdo zkoušku splní, poté skládají slavnostní oddílový slib.
 8. Nováčkovskou zkoušku může nováček plnit na přeskáčku podle toho, které úkoly mu připadají snadnější nebo mu více vyhovují.
 9. Vedení oddílu může dle svého uvážení některé body nováčkovské zkoušky s přihlédnutím k závažným okolnostem zmírnit nebo zrušit.
 10. Pokud se nepodaří nováčkovi dokončit nováčkovskou zkoušku při oddílovém závodu KADAR nebo se jí nemůže z nějakých důvodů zúčastnit, má ještě možnost splnit některé body do konce školního roku u vedoucího družiny, stejně tak i na letním stanovém táboře, kde složí také oddílový slib.

OBSAH NOVÁČKOVSKÉ ZKOUŠKY

ZNALOSTI

 1. Nováček zná celé jméno oddílu, ve kterém se chce stát členem, zná adresu klubovny oddílu, zná den i čas schůzek oddílu, jméno i příjmení a telefon hlavního vedoucího i registrační číslo oddílu spadající pod organizaci ATOM.
 2. Nováček zná základní datum založení oddílu, zná zákony oddílu, zná základy historie oddílu a při slavnostním skládání zkoušky umí zpaměti říci oddílový slib.
 3. Nováček zná jméno i příjmení vedoucího nováčků, jeho telefon, ví, co si má sebou nosit na schůzky – povinné vybavení a pravidelně jej také nosí.
 4. Nováček zná oddílové zvyklosti – především plnění bobříků a véček, umí je popsat a říci, k čemu slouží.

DOVEDNOSTI

 1. Nováček ovládá základy Morseovy abecedy.
 2. Nováček zná základní mapové značky.
 3. Nováček umí zorientovat mapu, pozná světové strany.
 4. Nováček dokáže zavázat 6 základních uzlů.
 5. Nováček prokáže na jedné z výprav znalost správného zabalení do batohu a znalost povinného vybavení na vícedenní výpravu.
 6. Nováček rozezná základní jehličnaté stromy, stejně tak i základní jarní květiny.

OSTATNÍ

 1. Nováček má po dobu plnění nováčkovské zkoušky 70% účast na schůzkách oddílu.
 2. Nováček se musí v průběhu roku zúčastnit minimálně jedné vícedenní výpravy a dvou jednodenních akcí.
 3. Nováček musí mít řádně vyplněnou přihlášku do oddílu a řádně uhrazené členské příspěvky na daný rok.
 4. Nováček ví, kde má hledat patřičné informace o akcích oddílu na oddílovém webu, jak informovat o své účasti či neúčasti na tomto webu.
Červenec
Po Ut St Čt Pa So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Srpen
Po Ut St Čt Pa So Ne
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031