Přihlásit
logo_kadao logo_atom

  1. "Desítka" je oddílová výzva, při které zápolíš s ostatními i sám se sebou.
  2. Obsahuje celkem 100 úkolů, které jsou rozděleny do deseti tématických celků.
  3. Pokud splníš všech 10 úkolů z jednoho tématického celku, získáš "Velkou desítku", pokud splníš libovolných 5 úkolů z jednoho tématického celku, získáš "Malou desítku".
  4. Celkem usiluješ o to, mít splněných všech 10 "Velkých desítek".
  5. Za každou vybojovanou "Malou desítku" a poté i "Velkou desítku" dostaneš nášivku, kterou si budeš moci hrdě našít na oddílovou košili.
  6. Jak si v této výzvě vedeš ty a také ostatní kamarádi se dozvíš na oddílových webových stránkách.
  7. Znění jednotlivých úkolů najdeš na oddílových webových stránkách nebo v klubovně.
  8. Některé úkoly se plní s oddílovým vedoucím a jsou označeny: (V), jiné úkoly se plní s rodičem či jiným dospělákem a jsou označeny : (R), některé jak s vedoucím, tak s rodičem: (V+R).
  9. Vždy si dobře přečti zadání úkolu. U úkolů, které plníš bez vedoucího je potřeba donést vedoucímu záznam o plnění úkolu, který je součástí zadání. Splněný úkol si vždy nech vedoucím zaznačit na oddílové webové stránky.
  10. Za splněný úkol nic nedostaneš, žádné body, žádnou odměnu. Splnění úkolu ti však přinese skvělý pocit z toho, co jsi dokázal, a také uznání ostatních.
Pokud si s plněním některého úkolu nevíš rady, zeptej se vedoucího nebo kamarádů. "Desítka" je vizitkou tvé všestrannosti. Kterým úkolem začneš je jen na tobě.

Všeuměl

1Uzlař - Uváže 6 uzlů pod 1 minutu (V)
2Morseovka - Ovládá Morseovu abecedu písmem, zvukem a světlem (V)
3Píchlá duše - Umí vyměnit duši na kole (V)
4Profík na silnici - Zná dopravní značky a předpisy (V)
5Odhadce - Umí odhadnout čas i vzdálenost (V)
6Šifry - Vyluští zašifrovanou zprávu (V)
7Táborový stavař - Sám vytvoří jednoduchou táborovou stavbu (V)
8Střelec - Ovládá střelbu ze vzduchovky (V)
9Artista - Zvládne žonglovat se třemi míčky po dobu 10 vteřin (V+R)
10Hudebník - Zahraje kamarádům na hudební nástroj píseň dle vlastního výběru. (V)

Sportovec

1130 schodů - Vyskáče 30 schodů po 1 noze bez větší přestávky a bez držení (V)
12Sportovní turnaj - Zúčastní se některé z výprav se sportovním turnajem (V)
13Podvodník - Uplave pod vodou klasický bazén na šířku (V)
14In-liner - Ujede na in-linech alespoň 5 km (R+V)
15Horolezec - Ovládá základy horolezecké techniky (V)
16Běžec - Tří kilometrový běh. (V+R)
17Slackline - Přejdi slackline (V)
18Lyžař - Zúčastni se oddílové akce na běžeckých nebo sjezdových lyžích. (V)
19Softbal - 50 přehozů se softbalovým vybavením (V)
20Dřepy a prkno - Měsíc cvičí dřepy a prkno (V+R)

Orienťák

21Orientace - Je schopen orientovat se s pomocí buzoly, mapy a azimutu (V)
22Mapa - Zvládá orientaci mapy, rozumí jejímu měřítku a vrstevnicím (V)
23Značkařská výprava - Zúčastní se výpravy, kde se značí turistické trasy (V)
24GPS, kešky - Ovládá GPS, uloví 7 kešek (V+R)
25Čtyřbarevný výlet - Absolvuje jednodenní výlet přes čtyři barvy turistického značení (V+R)
26Orientační závod - Odběhne jeden oddílový orientační závod (V)
27Značky na orienťák - Zná značky mapy na orientační běh (V)
28MAPY.CZ - Umí pracovat s aplikací MAPY.CZ (V)
29Značky, značení - Pozná mapové značky, turistická značení (V)
30Kudy zpět?! - Najde cestu zpět do tábořiště (V)

Výletník

31Hrady a zámky - Navštíví 5 hradů, zámků nebo zřícenin v ČR (V+R)
32Tři vrcholy - Navštíví 3 vrcholy nad 1000 m (V+R)
33Pohled ze zahraničí - Pošle oddílu pohled ze zahraničí (V)
3430 na kole - Ujede na kole s oddílem či rodiči 30 km za jeden den (V,R)
35Oddílový puťák - Zúčastní se oddílového puťáku (V)
36Vodák - Spluje s oddílem řeku nebo její část, minimálně 20 km (V)
37100 km pěšky - Ujde s oddílem či rodiči 100km - vede si zápis v deníku (V, R)
38Jízdní řády - Umí hledat v jízdních řádech (V)
39Pět rozhleden - Vyleze na 5 rozhleden (V+R)
40Prameny - Dojde k pramenům alespoň dvou významných českých řek (V+R)

Ajťák

41Fotoprezentace - Vytvoří a přednese poutavou fotoprezentaci z oddílové akce (V+R)
42Záchranář - Umí pracovat s aplikací Záchranka (V)
43Fotograf - Postará se o fotodokumentaci celé oddílové výpravy. Fotky následně protřídí a umístí na oddílový web (V)
44Stříhač - Sestříhá video z oddílové akce a vytvoří krátký film (V)
45Plánovač - Naplánuje výlet s využitím techniky (V)
46Znalec - Pro oddílový web vytvoří znalostní kartu sovisející se zaměřením našeho oddílu (V)
47Kurzor - Zdárně absolvuje výukový PC kurz pořádaný naším oddílem (V)
48Bezpečák - Zná a dodržuje základy bezpečného chování na internetu (V)
49Spamer - Pošle e-mail svým kamarádům a vedoucímu (V)
50Rosnička - Pomocí moderní techniky umí zjistit, jaké bude počasí (V)

Ekolog

51Otužilec (R) - 10 dní za sebou se osprchuje ve studené vodě (R)
52Mladý strom (R+V) - Sám, pouze s cizí dopomocí, zasadí na vhodném místě strom (R+V)
53Uklízeč opadků (V, R) - Účastní se akce, při které se uklízí odpadky v přírodě, buďto s oddílem nebo i mimo něj (V, R)
54Krmič (V) - Sám vytvoří krmítko, hmyzí hotel nebo ptačí budku. Na oddílové akci pak výrobek umístí do přírody. (V)
55Recyklátor (V) - Na jedné vícedenní oddílové akci se sám postará o správné nakládání s odpadem (V)
56Skutek pro přírodu (R+V) - Udělá dobrý skutek pro přírodu (R+V)
57Třídič bioodpadu (R) - Doma se postará o třídění bioodpadu (R)
58Čisticí prostředek (R+V) - Vyrobí ekologicky šetrný hygienický, čisticí nebo mycí prostředek (R+V)
59Sušené ovoce (V) - Vlastnoručně nasbírá a usuší ovoce, o které se podělí (V)
60Auto-Stop! (R) - 2 týdny se dopravuje pouze ekologicky šetrnými dopravními prostředky (R)

Táborník

61Otevři konzervu - Otevře si konzervu nožíkovým otvírákem. (V)
62Ohniště - Oheň - rozezná typy ohnišť, umí založit a zrušit ohniště (V)
63Stan - Umí sám postavit a sbalit stan (V)
64Bivak - Umí postavit nouzový přístřešek-bivak a přespí v něm (V)
65Práce s nožem - Ovládá práci s nožem (V)
66Suchý strom - Umí sám zpracovat suchý strom - ovládá práci se sekerou a pilou (V)
67Lože - Jednu noc přespí na vlastnoručně zhotoveném loži vytvořeném pouze z přírodnin (V)
68Světové strany - Dokáže bez použití kompasu či buzoly určovat světové strany (V)
69Fakule - Sám vyrobí fakuli k zapálení slavnostního ohně (V)
70Použití dřeva - Znát použití u vybraných druhů dřev (V)

Přírodovědec

71Lovec beze zbraně - Vyfotografuje ve volné přírodě čtyři různé druhy savců (R)
72Stopař - Podle stop rozezná zvěř a udělá jeden sádrový odlitek (V)
73Stromověd - Rozpozná jehličnaté a listnaté stromy (V)
74Botanik - Vyzná se v rostlinách (V)
75Houbař - Rozpozná vybrané druhy hub (V)
76Bylinkář - Zná použití vybraných léčivých bylin (V)
77Voda nad zlato - Ví, kde se dají v přírodě nalézt zdroje pitné vody, umí nalezenou vodu upravit pro pitné účely (V)
78Nebezpečí v přírodě - Zná naše nebezpečné živočichy, rostliny a houby (V)
79Ochránce přírody - Navštíví tři chráněné krajinné oblasti České republiky (V+R)
80Hvězdář - Rozpozná na noční obloze vybraná souhvězdí a hvězdy (V)

Trosečník

81Pěstitel - Vypěstuje rostlinu, ze které sklidí plod (V+R)
82Sbalený batoh - Sám předvede sbalení do batohu (V)
83Zdravotník - Umí si poradit s poskytnutím první pomoci a ovládá základy zdravovědy (V)
84Kuchtík - Sám si na výpravě připraví hlavní teplé jídlo (V)
85Ohnivák - Libovolným způsobem rozdělá v přírodě oheň bez použití zápalek či zapalovače(V)
86Na těžko - Zúčastní se výpravy (na těžko). (V)
87Yeti - Dokáže venku přečkat jednu mrazivou zimní noc. (V)
88KPZ - Pořídí si perfektní KPZ (V)
89Švadlenka - Umí si přišít utržený knoflík (V+R)
90Rybář - umí sám zpracovat rybu (V+R)

Srdcař

91Reportér - vytvoří příspěvek do Bobra nebo kroniky (V)
92Oddílová hymna - zná oddílovou hymnu zpaměti (V)
93Zábava - připraví si zábavu či hru pro ostatní (V)
94Jsem téměř všude - zúčastní se 80% akcí za rok (V)
95Lidumil - zapojí se do charitativní činnosti (V)
96Brigádník - pomůže s úklidem klubovny či srubu (V)
97Deník - poctivě si vede svůj deník v průběhu 1 roku(V)
98Nosím tričko - Na všech akcích v průběhu jednoho pololetí má oddílové tričko (V)
995 táborů - zúčastní se 5 letních táborů (V)
100Oddílová vlajka - navštíví zajímavé místo s vlastnoručně vyrobenou oodílovou vlajkou