Přihlásit
logo_kadao logo_atom

Členské příspěvky - 2016/2017

Velmi žádám/e o jejich povinnou úhradu do konce měsíce LISTOPADU!! Opět vybíráme členský příspěvek 1000,-Kč/na člena (ZŠ) do 15 let vč. Hradí se celá částka na 1 rok. Instruktoři a vedoucí hradí 250,-Kč. Samozřejmě předpokládáme, že dlužníci z loňska, doplatí svůj dluh. Zaplacení proveďte PŘEVODEM na účet KADAO: 2500812207/2010.

Nezaplatil/a:

Poslední aktualizace:08.01.2019