Přihlásit
logo_kadao logo_atom
znacka

Zprávičky z minulosti - Den třináctý

A je tady poslední táborový den, naši drazí rodičové! Albert GT nás poslední den přesunul do doby supermarketové, tedy do současné doby, kdy děti flexí před Albertem a postují fotečky na instáč. Pokud nerozumíte těmto výrazům, věřte, že vaše děti ví vo co gou. Po ranním budíčku byl náš milovaný Albert GT rozebrán na věčnost a mnoho kluků si to rozebírání náležitě užilo. Během parného dopoledne byla na programu závěrečná hra jednotlivců, kdy děti musely proběhnout 7 stanovišti a plnit úkoly jako byly například poznávačka kulturních památek, určování azimutu či poznávačka rostlin. Na oběd nám kuchařky a chef Marčello připravili vynikající dýňový krém a nudle po asijsku. Tolikrát si děti nepřišly přidat snad za celý tábor! Tleskáme Koronám a Marčellovi. Odpolední program byl v duchu sportovního turnaje, koupačky v potoce a vyrábění. Děti už pomalu začaly balit kufry (krosny) a vše směřovalo k večernímu vyhlašování všech táborových výsledků. Sečteno a podtrženo, družinovky i jednotlivci, všichni jsme se setkali u stožáru a netrpělivě čekali na výsledky a odměny. Na prvním místě od konce se umístila družina Ostrý kečup, kteří nás celým táborem provázeli svými originálními pokřiky! Na pátém místě skončili zelení GTT a ze čtvrtého místa se radovali Banánsteini. A pozor stupně vítězů! Třetí místo obsadila skupina Fialost, druhé místo patří modré družince TimeRunners a ti co brali vše a skončili nejvýše byla oranžová družina Time Breakers!!!! Bujaré oslavy těchto krásných umístění proběhly okolo závěrečného táborového ohně, který zapalovali deváťáci, jak je již v oddílů zvykem. Během zpívání, které střídalo četní pamětních lístků se strhla taková velká bouřka, která nás všechny vehnala do jídelnového stanu, kde jsme směle zpívali dál tak nahlas, že nám ani nevadilo, že nám bouří a hřmí přímo nad hlavami V sobotu jsme se všichni probudili do upršeného rána, takže jsme v rychlosti sbalili věci, naložili dodávku a vozíky a pelášili na objednaný autobus a konečně za Vámi, rodiči, našimi věrnými čtenáři a pisateli, domů vás všechny obejmout!  Děkujeme!   A abychom nezapomněli! Konečné výsledky naší celotáborové tipovací soutěže „Do které doby nás Albert GT převeze?“ jsou následující: 1. místo – Iva Žilková a Heinzovi (7) 2. místo – Stejskalovi, Jüstelovi a Chytří (6) 3. místo – Urbánci, Placáci, Rodovi a Zapíci (5) 4. místo – Sikorky a Budíci (3) 5. místo – Václavíkovi-Kašní (1) Děkujeme za přízeň a účast v soutěži a těšíme se na vás v přítomnosti!  
znacka

Zprávičky z minulosti - Den dvanáctý

Drazí rodičové, po době socialismu nás Albert GT přenesl zpět současnosti. Na ranním nástupu časoprostoroví vědci spočítali střípky safíru, které jsme během putování získali. Bylo jich stále jen osm, tudíž nám ke složení safíru chyběly ještě dva. Časoprostorové vědce tak napadlo, že bychom mohli do stroje vložit všechny diskety najednou a co se nestalo… Za pár okamžiků se objevily všechny důležité postavy českých dějin, které jsme během putování historií potkali. Do jedné řady se tak poprvé v historii postavili pravěké ženy, Cyril a Metoděj, Přemysl Oráč a Libuše, Karel IV. s matkou Eliškou Přemyslovnou, Jan Hus, Rudolf II., Marie Terezie a Josef II., Jára Cimrman, Magdaléna Dobromila Rettigová, T. G. Masaryk a představitel socialistické éry generál Litviněnko. Devátý střep safírů se nám nepodařilo získat v době Velké Moravy, a tak Libuše zpětně odměnila družiny za nalezení jejího manžela Přemysla Oráče. Desátý safír však stále scházel, ale družiny rychle přišly na to, že jsme jej nezískali v době průmyslové revoluce, tedy v našem případě v době setkání s Járou Cimrmanem. Jára tak musel zavzpomínat, kam ho zašantročil a přišel na to, že on sám jej vložil do stroje v době, kdy začal Alberta GT budovat. Alberta GT jsme tedy otevřeli a poslední díl safíru nalezli na jeho dně. Pak už mohla nastat soutěž o největšího Čecha českých dějin. Každý z představitelů doby měl minutu prostor k projevu, proč by právě on měl být zvolen největším Čechem. Hlasování probíhalo tak, že se každé dítě rozeběhlo ke svému favoritovi. A věřte nebo ne, ale mezi všemi představiteli historické doby zvítězil s 24 hlasy (z 60) Tomáš Garrigue Masaryk. Možná proto, že založil první stát, nebo proto, že země v jeho době vzkvétala, či se jim jen líbil kostým. Jsem ale přesvědčený, že prožitý den v době první republiky, stejně tak jako dny strávené v jiných historických obdobích, v dětech zůstanou ještě dlouho, věřím, že o mnoho déle, než kdyby jen viděly obrázek Masaryka ze školní lavice. Čtvrtek však patřil hlavně závěrečné hře družin rozdělené do dvou etap. V té dopolední měly družiny za úkol posbírat co nejvíce nápověd, které byly zaznačeny v mapě okolí. Strhla se tak velká běhačka ve stylu rogainingu. Nápovědy sloužily k sestavení časové osy událostí, které se udály v české historii. Výsledkem byla několik desítek metrů dlouhá osa s obrázky, která určí vítěze celotáborové hry. Na oběd byla většinou oblíbená koprová omáčka s vejcem a knedlíkem a boršč se zakysanou smetanou, který překvapivě chutnal i těm největším odpůrcům polívek. Po večerním čarodějném programu Máši a Motýla po setmění přišel čas na složení safíru. Každý z deváťáků vzal do ruky jeden střep a přesunuli jsme se k nedaleké skále, kde jsme jej poskládali dohromady. Safír byl složen. Bum. Prásk. Kde se vzal, tu se vzal, ze skály vylezl praotec Čech. Na začátku jsme věděli, že ten, kdo safír dohromady poskládá, dočká se pravého bohatství. Praotec Čech pronesl velmi krásnou motivační řeč, v níž nezapomněl zmínit důležité hodnoty, kterých bychom si v každé době měli vážit. Pravé bohatství netkví v materiálních věcech, nýbrž ve věcech přátelství, lásky, krásy přírody. Praotec také zmínil, že je důležité žít dobrý život a k tomu dětem požehnal. Pak už se každý vrátil do své kryogenní komory a naposledy si vyslechl denní rekapitulaci Alberta GT. Toť vše ke čtvrtku. Čeká nás poslední přesun, poslední doba a hádám, že to nikdo z vás neuhodne. Nebo snad ano?  
znacka

Zprávičky z minulosti - Den jedenáctý

Vážení rodičové, naši věrní příznivci, soudruzi a soudružky, jedenáctý den jsme se probudili do rudého období komunismu. Den nastartovala spartakiádní rozcvička, všichni na značkách, úklony, výpady, vysoká kolena…však většina z vás to určitě zná! Rudá hvězda visela nad jídelnou, pod kuchyňkou linkou byly celý den banány a po táboře byly vylepeny plakáty na podporu rozkvětu socialistického státu. Po svačině jsme zavítali na pionýrský tábor, kde probíhalo branné cvičení pod vedením armádních důstojníků. Učili jsme se, co dělat při výbuchu bomby. Soudruzi nám vysvětlili, že vždy musíme padnout na břicho paty k výbuchu. Před obědem nastala doba rozvolnění, která byla potlačena sovětským vojskem. Do tábora přijel pancéřovaný ruský tank za doprovodu hlasu z rozhlasu, a protesty občanů dychtících po demokracii tak byly přerušeny vítáním sovětských vojáků. Během hry cenzura musely děti doplňovat chybějící slova v příslovích. V odpoledním klidu měli malí pionýři možnost vyrábět vějíř pro soudružky, účastnit se ozdravných lázní alias rekreace ROH či přednášky o slavných bitvách v českých dějinách. Zabíjely se také hřebíky (do rakve imperialismu). Odpoledne do tábora přiběhly ženy s informací, že ví, jak se dostat přes hranice do svobodného západního Německa. Jednotlivé družiny překonaly nástrahy bludiště a na hranici je čekal falešný československý zástupce StB, převlečený do německé uniformy, který chtěl všechny zatknout při pokusu o emigraci. Během večerního programu hrály mladší děti dobové hry jako jsou například čára, kuličky, kloboučku hop a blechy. Nejstarší skupina absolvovala přednášku o totalitním režimu a zakončila večerní program hrou gamebook, ve které se měli vžít do role lidí, kteří žili v době komunismu a museli rozhodovat o svém vlastním osudu. Večer jsme zakončili sledováním projevu Václava Havla na Letné a za zvuku zvonění klíčů jsme zalehli do svých kryokomor a nechali jsme si zdát o svobodném státě, možnosti cestování a svobody slova.
znacka

Zprávičky z minulosti - Den desátý

Milí rodičové, úterního rána jsme se probudili do období před vznikem první republiky. Rozcvička probíhala v duchu sokolského sletu. Země v době Rakouska-Uherska a první světové války byla zpustošena a čeští legionáři, vracející se z bitev, často bojovali sami proti sobě. Na ranním nástupu nás přivítali profesor Tomáš Garrigue Masaryk s doktorem Aloisem Rašínem, kteří společně debatovali nad klady a zápory vzniku samostatného Československého státu. Rašín byl zprvu proti, ale po příchodu legionářů byl názor Masaryka podpořen, a tak bylo 28. října 1918 založeno Československo. Zprvu bylo potřeba udělat reformy a obstarat si československý pas, což se nám povedlo ve hře Byrokracie. Po založení republiky se začaly objevovat první soukromé firmy, mezi nejvýznamnější patřila Škoda, Baťa nebo Pilsner Urquell. Lidé si tak mohly konečně nakoupit kvalitní výrobky Československé produkce, což bylo také podstatou první hry jednotlivců, ve které jsme se snažili zapamatovat zakoupené zboží v koloniále. Během celého dne jsme se snažili obstarat vstupenku do večerního kabaretu, kterou si zasloužil každý, kdo během dne získal alespoň 4 body ve hře jednotlivců, což se nakonec podařilo všem. Kromě toho jsme museli získat paví pírko jako ozdobu do vlasů, abychom šli do kabaretu pěkně vystrojeni. Na oběd nám tři Korony připravily 9 kg kuřecích prsou na bylinkách se 6,5 kg rýže, vynikající cibulačku a k tomu. Na večeři kuchařky děti potěšily oblíbenou krupicí s máslem a kakaem. Nejoblíbenějším prvorepublikovým sportem byl jednoznačně box, ve kterém v této době vynikal František Nekolný alias Česká Mlátička, který v Československu neměl konkurenci a stal se českým prvním boxerem, který se dostal do USA. Ve scénce jsme si jeho působení připomenuli a ihned poté započal prvorepublikový sportovní turnaj v košíkové (v boji o kůl) a pálkované. Závěrem dne se stal kabaret plný mimořádných hereckých, tanečních, pěveckých a kouzelnických výkonů v podání vedoucích i některých dětí. Největší ohlas mělo vystoupení pánské taneční skupiny v sukních s názvem Chlupaté nožičky, která předvedla francouzský kankán. Ezopovy trubky zahrály Ezopa a Brabence na boomwrackery, mladší holky si zase zatančily Charleston s francouzskou tanečnicí Chantal. Pak už se všichni odebrali do svých kryogenních komor a mohli v klidu usínat při denní rekapitulaci Alberta GT.
znacka

Zprávičky z minulosti - Den devátý

Milí rodičové, o státním svátku jsme zavítali do doby průmyslové revoluce, plné vynálezů, skvělých nápadů, rýsovacích prken a spousty patentů. Doby kdy nejznámějším vynálezcem byl Jára Cimrman. Vynálezce, dramatik, režisér a lamač dívčích srdcí. Ráno nás probudilo podivné houkání Alberta GT, řekl nám: „Prosíme naše milé a krásné kuchařky, aby přestoupily na náš výletní modul a odjely na velmi speciální misi.“ Našemu triu tedy nezbylo nic jiného než odjet. My jsme byli tedy odkázáni na kuchařský um Marčela! Po výživné snídani jsme obíhali všechny patentové úřady abychom předběhli Cimrmana v zapisování jeho nápadů. Jsme ale hodní a pár jsme mu jich nechali. Následně jsme naplnili svoje žaludky skvělou svačinou a připravili jsme se na odhalení nového stroje Úkolomatu. Měli jsme tu čest si ho vyzkoušet na vlastní kůži. Na oběd nám náš náhradní kuchtík Marcel připravil gnocci se zelím a klobásou. Bylo to dobré ale i tak nám kuchařky moc chyběly. Jídlo střídají workshopy, vyráběly se limonády, dřevěné zvonečky ale také se zpívalo a tančilo. Odpoledne jsme navštívili tehdejší laboratoře a podívali se na jaké úrovni byla genetika. Na tehdejší dobu…fakt dobrý. A tím skončila všechna zábava a začalo se pracovat. Náš hrdý Jára Cimrmanů nám zadal výrobu vozíků. Dřevo, hřebíky a ozvěny ran lítaly vzduchem. Trvalo nám asi HODINU, než jsme zvládli postavit tak složitý stroj. Poté jsme naše výtvory přivezli na startovní čáru a mohlo se závodit. Byli jsme rádi že si po tak náročném dni můžeme odpočinout, a to například hraním deskových her, četbou nebo povídáním si s kamarády. A konečně byla večeře, podávaly se obložené rohlíky . Také se nám vrátily naše tři kuchtičky. Usměvavé a šťastné. Na večerním nástupu nám potom řekly, že byly celý den v lázních a na koloběžkách ve Znojmě. Na večerním programu jsme stavěli mosty a letadla. A byl čas spát. Ale Albert GT se nám vypl, protože došlo k přerušení dodávky proudu. Naši cestovatelé proto oběhli všechny okolní jističe a stroj času nahodili zpět do provozu. Tímto se s vámi loučíme a posíláme srdíčko!!!

Poslední akce

poseni obrazekposeni obrazekposeni obrazekposeni obrazek
pisen

Ej padá padá rosenka - Blue Effect


DmiEj padá, F,Cpadá B,Ami,Dmirosenka
DmiSpaly by F,Cmoje oB/DčenkAmi,Dmia
/: 
FSpaly by Gmimoje, Amispaly by Dmiaj tvAmioje
DmiSpaly by,F,C duša B,Ami,Dmimá, oboje :/

 


DmiEj padá, F,Cpadá B,Ami,Dmilistopad
DmiPozdravuj F,CmilůB/DnastoAmi,Dmikrát
/: FPozdravuj milů GmiAmiholuběnku sivů Dmi,Ami
Dmi
Že sa ,F,C už B,Ami,Dminevrátím nikdy viac :/


S o l o

Ej padá, padá rosenka ...

Srpen
Po Ut St Čt Pa So Ne
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Září
Po Ut St Čt Pa So Ne
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Vzkazy

Vendulka - neregistrován06.08.2020 (14:18)
Ahoj kamarádi, s radostí vám oznamujeme, že za 7 let mě můžete mezi sebou očekávat. Narodila jsem se dnes 6. 8. v 6:30 ráno a vážím 3600g. Maminka Peťa i tatínek Medvěd jsou v pořádku, před chvilkou jsme poprvé kojili a teď se tady tvrdě spí;) Ahoj V&P&A
TOM31.07.2020 (15:37)
Ahoj po návratu z outdooru po Rakousku. Na webu již visí první fotky. Kdo máte náhodou nějaké pěkné další, pošlete na můj email v plném rozlišení. Moc děkuji Adamovi za báječně připravených 12 dnů, jejichž obsah se rodil opravdu poměrně složitě. Taky díky Tete s Ivkou za velkou podporu a pomoc, Poldovi za loga, trika a brejle a všem vedoucím, kteří pomohli s materiálem a balením a všem, kteří ještě upraví fotky a střihnou a vyvěsí videa (Víťa Keliš ad.). Díky taky všem Vám - účastníkům a řidičům za prima dny u našeho alpského souseda.

Již nyní přemýšlejte, jestli pojedeme a kam v roce 2021 !? Nabízí se mnoho destinací např. Pobaltí, Francie, Itálie a je možné "se vrátit" do Slovinska.

Ahoj a ještě jednou DÍKY

smile
Radim29.07.2020 (22:27)
Dobrý večer, v kolik je dnes příjezd z Outdooru? Díky. Mamka od Radima Václavíka
TOM13.07.2020 (07:30)
Milí kamarádi vedoucí, mladší i starší,
i já se přidávám k mnoha rodičům a děkuji za skvělý tábor. Zažil jsem jich moc a tento řadím k těm velmi zdařilým, ostatně jako všechny za poslední roky. Mám obrovskou radost sledovat, jak Vám to společně jde. Těch nápadů, her, kostýmů, scének, workshopů a nekonečných drobností, které jste schopni vymyslet a zrealizovat. Moc se těším až uvidím celé táborové video a současně se těším na celý další rok, co všechno pro kluky a holky vymyslíme. Současně díky těm, kteří pomáhají i doma, i když jste na táboře nebyli.
Ještě jednou VELKÉ DÍKY ZA VAŠI SKVĚLOU PRÁCI! Navíc bezplatnou!
Jak řekl Praotec Čech: "Klobouk, kýbl, svatozář nebo cokoli jiného na hlavě, smekám"! PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ ZAJÍMAVÉ LÉTO, PLNÉ ZÁŽITKŮ!

Přesto bych to nebyl já, kdybych nepřipomněl a poprosil o:
- brzké sestříhání videa z tábora (Ondro přednost však mají zkoušky!!)
- tvorba zápisu z tábora do kroniky (kdo udělá?)

A prosím zapište se na:
04.09 - 06.09 - KUSALÍNO - brigáda na horské boudě
19.09 - 20.09 - SRAZ ODDÍLŮ - ÚDOLÍ SEZINY pod Zbyslavicemi
26.09 - 28.09 - PŘECHOD MALÉ FATRY
03.10 - 04.10 - HAMERÁK - potok pro zkušenější vodáky
28.10 - 01.11 - POŘEŠÍN - podzimní puťák
30.12. - 02.01. SILVESTR - hledáme chalupu??

smile
Eli M.13.07.2020 (05:04)
Kadao, milionkrát diky
partneři
Opava Atom MS krajk KCT MSMT Tesco

TOM 4207 KADAO děkuje MŠMT ČR za finanční podporu sportovní a turistické činnosti dětí a mládeže v rámci programu MŮJ KLUB.

A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO se umístil na 1. místě v soutěži hypermarketu Tesco Opava, v rámci Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Tímto chceme poděkovat Nadačnímu fondu Tesco za příležitost účastnit se tohoto nadačního programu a zejména všem lidem, kteří hlasovali pro náš projekt "Zvedněme děti od počítačů". Prostřednictvím 9 780 hlasů jsme získali 30 000 Kč, ze kterých financujeme aktivity celoroční činnosti roku 2019 pro děti a mládež Turistického oddílu Kamarádi dálek Opava. Děkujeme, že pomáháte.

TOM 4207 KADAO děkuje MORAVSKOSLEZSKÉMU KRAJI a STATUTÁRTNÍMU MĚSTU OPAVA za finanční podporu CELOROČNÍ sportovní, turistické a táborové činnosti dětí a mládeže v rámci DOTAČNÍCH programů