Přihlásit
logo_kadao logo_atom
znacka

REGISTRACE ČLENŮ NA ROK 2021

Milé holky, milí kluci, členové, vedoucí, rodiče a přátelé TOM 4207 KADAO, platba příspěvků NA ROK 2021 registrace MUSÍ proběhnout nejlépe v lednu 2021, NEJPOZDĚJI do 28. 1. 2021. Máme povinnost zaslat platby a aktuální seznamy na ústředí Asociace TOM ČR a Klubu českých turistů ČR (KČT). Doregistrace v průběhu roku je sice možná, ale přináší nám obtíže a neumíme rychle vyřídit průkazku/přelepku na 2021 pro jednotlivci! Kdo již poslal v roce 2020, již neposílá! Platba členských příspěvků pro rok 2021 je ve výši: Členové do 15 let (vč.) 1000 Kč Vedoucí, instruktoři a všichni bývalí členové od 16 let a starší – zájemci o členství v A-TOM a KČT 300 Kč Zájemci o členství jen v KČT - dospělí i děti – nečlenové oddílu TOM 270 Kč   Z těchto částek hradíme:   příspěvky A-TOM, KČT (ústředí, oblast Moravskoslezská  a odbor Slezský Tomík), nájem tělocvičny a jedné třídy, náklady na klubovnu, energie, pojištění, účto, 1x telefon, doménu, polatky ADT. Celý provoz ještě podpoříme různými granty, které se (snad) povede zajistit. (BOHUŽEL MĚSTO OPAVA NEPODPOŘILO CELOROČNÍ ČINNOST ODDÍLU PRO ROK 2021 ani v povolené dotační výši 40 000 Kč!!!)  Za toto každý obdrží i přelepku na další rok na průkazku KČT - Sphere card, případně průkazku novou, pokud je člen nováček. Máte-li zájem o členství akčních a spřízněných rodičů v KČT, dejte vědět. Pokud byste měli zájem o časopisu Turista, dejte vědět, objednáme přes náš odbor KČT Slezský tomík za zvýhodněnou cenu - pokud to bude do 10. 1. 2021, tak za 400,--Kč roční předplatné. Později je to již dražší. Platbu příspěvků zasílejte zásadně bezhotovostně na náš běžný účet oddílový bankovní účet u FIO banky:  2500812207/2010. Vždy do variabilního symbolu uveďte datum narození (např. 9.10.1967 – 09101967) a nezapomeňte do poznámky pro příjemce napsat ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ. Ahoj všem! Děkujeme za přízeň i roce 2021 a Moc žádáme o podporu, nejen  finanční, ale také propagací, možnostmi Vašich firem a další skvělou spoluprací! Mějme se společně krásně, buďme v pohodě, Zdraví a zdraví přejí Tom Weicht & KADAOpartavedoucích   P. S: Buďme k sobě upřímní: Pokud se Vaše dítě již nechce činnosti KADAO účastnit, dejte vědět telefonicky nebo na můj email tom.weicht@seznam.cz. Hradíme pak členství za Vás zbytečně! Samozřejmě je pak potřeba počítat s faktem, že nepojede na tábor.
znacka

MIKULÁŠ a jeho kamarádi v opavských ulicích

Bylo to l.p.2020. Byl to tehdá podivný rok. Nikdo pořádně nic nesměl, ale my, my jsme mohli. Sice ne dovnitř, pouze a jen na chodbu nebo před dům, ale mohli!! A nebyli jsme sami. Byli jsme 3 x 3! Tři Mikulášové, tři andělé a 3 čerti! Čerti, těch ovšem bylo, pro velký zájem, šest! Než to Mikulášské rejdění začalo, napekla Markéta hromadu krásných mikulášských perníků. Pak se u Toma v kuchyni sešlo 5 kamarádek. Svařily si hrnec červeného vína, poslouchaly krásnou muziku a zdobily všechny ty perníky. Prostě měly prima prosincový podvečer. Všem holkám děkujeme! Kostým si každý zajistil nebo zašel do klubovny do tajemné bedny, odemknul zámek a hledal. A našel! Potom už se jen rozdělit do  třech partiček M+A+Č, dle seznamu najít v mapách.cz místa adres kluků a holek, kde, kdo bydlí a šlo se na to! I u mne byli. I na WC, protože tam musí i andílci. To bylo veselí, To bylo povídání. To bylo historek o vykulených dětských očích, o drobných slzách, o radosti z nečekané i čekané návštěvy. Mladší kulili bulvy, starší zdravili „jé, ahoj, nazdáár Miku..“ byl to veselý pátý prosinec. V košících byly nejen oddílové perníky, ale také mandarinky a jiné dobroty. A taky rodiče přispěli  a obdarovávali své malé prcky a taky strčili do kapsy čertíkovi. A čertík je náš velký kámoš, tak to zařídil skvěle. Pozval všechny Mikuláše, andílky a čerty na kávu a zákusky do kavárny Libertas a bylo druhé veselí a druhá sranda. A všichni se shodli, že jestli oddíl příští rok nikam zrovna nepojede, tak půjdou zase. Protože to byl fajn! Milí vedoucí DÍKY všem za děcka i za rodiče! Moc Vás všechny chválili! Tom W
znacka

Vánoční výprava v Žabím údolí a u Maria Talhof

Každoročně vyrážíme s oddílem na víkendovou výpravu někam na chalupu a těšíme, jak si uděláme společné oddílové Vánoce. Budeme hrát hry, ale především se věnovat vánočním zvykům. Nejenže si ozdobíme stromek, předáme si dárečky, které si vzájemně losujeme, ale také chodíme do přírody ke krmelcům, sypeme do krmítek, která i vyrábíme, vaříme punč, pouštíme lodičky, někdy na ohni smažíme trdelníky, zpíváme koledy a mnoho jiných písní, no prostě je toho hodně. Tajně jsme doufali, že se nám podaří odjet na Orlí hnízdo do Pstruží, nedaleko Frýdlantu nad Ostravicí, do nádherné velké chalupy Silesiánů z Ostravy. Ale bohužel! Opatření vlády a vývoj covisituace nám nedovolily víkendovku uspořádat. Přesto se nám podařilo podniknout alespoň jednodenní výpravu. Abychom stihli všechny naše tradiční zvyky a zamýšlené hry, vyrazili jsme jen kousek za Opavu. Vyrazili jsme autobusem Oldy Galeji, s kamarádem řidičem Mirkem Víchou, do Žimrovic. Dodrřeli jsme přesně povolený počet osob venku: 50, tolik totiž bylo sedadel. Ze Žimrovic jsme vyšli podél náhonu a šinuli jsme kolem řeky Moravice,  směrem k Weishunovu splavu. Cestou jsme se zastavili na Rosolech, kde jsme hráli první vánoční hru: skládání sněhuláčků, kterou moc prima zorganizoval Jesus. U blízkého aquaduktu museli kluci a holky najít uschovaný oddílový vánoční dárek – plynové vařiče a kartuše. Běžně dáváme dárky až pod stromeček a to i ty oddílové, ale tentokrát jsme plánovali je použít v průběhu výpravy. Na soutoku Melečského potoka a Moravice jsme zahráli Kulhavou hru, kdy dvojice svázané, vždy za jednu novu, běhaly na louce pro zprávu z písmen. Moc dobře si hru Jája s Luckou, naše nové mladé vedoucovské posily, připravily. Pak jsme již pokračovali po červené značce, kterou jsme vloni obnovovali, k rozcestí se žlutou značkou a odtud další 3 kilometry Žabím údolím až na táborovou louku TOM Vatra, kde byla naše nejdelší zastávka. A mohly začít ty správné oddílové vánoce.                 V díře, která zde již byla, vzniklo ohniště, nanosili jsme si dřevo,vyrobili jsme si závěs pro dva kotlíky, abychom si uvařili pomerančový a jahodový ovocný punč. V táborové kuchyni jsme si každý s Marcelem usmažili na pánvích a vařičích svůj lívanec, s marmeládou a šlehačkou, zatímco na vedlejší louce se vyráběla přírodní krmítka s pomerančů, které  jsme vydlabali, zavěsili na okolní keře a do nich jsme nasypali zob pro ptactvo. Díky Tete a Dibovi, že všem pomohli.  Na potoce se pouštěly lodičky ze skořápek, jinde se plnil dobrý skutek, psala vánoční přání a každý kdo něco splnil, si vybarvil hvězdičky ve své Kartě koledníka, kterou připravil Dib a do které si kluci a holky vybarvovali po celou dobu naši desetikilometrové trasy. Zatímco všichni něco dělali, Tygřík s holkami nedaleko u poutního místa nazdobili stromeček přírodními ozdobami a celý prostor i všech 13 přikázání osvítily červenými svíčkami. Pod stromeček umístily vybrané dárečky. Bylo jich tolik, kolik bylo nás, očíslovaných. Mezitím jsme již vše dojedli a dopili, po sobě zahladili a uklidili místo a již za tmy se vydali k vánočnímu oddílovému stromku. Ve tmě nás čekalo tajemno a krása ozdobeného poutního místa Maria Talhof. 13 přikázání ve své délce osvětlovalo 13 svící a kruh kolem dárků pod vánočním stromem také zářil. Postavili jsme se kolem něj, zazpívali si několik známých koled i Neckářovu a Švejdíkovu Půlnoční, popřáli jsme si a pak si již každý přišel pro dáreček s číslem, které si odpoledne vylosoval. To byli radosti, ale i překvapení, co to vlastně každý dostal!?                 S čelovkami na hlavách jsme pak došli do blízkých Filipovic, kde nás opět čekal a kam na zavolání přijel náš kamarád Míra, aby nás busem odvezl zpět ke klubovně, kde čekali rodiče, kterým jsme 2x poslali,  do vzkazů na oddílových stránkách www.kadao.cz, změnu našeho opožděného  návratu. Byly to krásné oddílové Vánoce u řeky Moravice a v Žabím údolí.
znacka

MIKINY PRO VÍTĚZE

Jistě víte, že od října 2019 - června 2020 jste sbírali kadaony. Dostávali jste je za účasti na schůzkách a akcích, za splněné úkoly, vedení deníku, za umístění v různých hrách. Hlavní, společná cena pro vítěze v jednotlivých kategoriích měl být zážitkový víkend dle výběru vítězů vč. stravy, který se měl uskutečnit právě v tomto čase (říjen/listopad) a měl být překvapením pro naše nejlepší. Protože však stále narážíme na "nástrahy" v organizování života v oddíle a nevíme, kdy a kterou akci zorganizovat můžeme a kterou zanedlouho zase budeme rušit, dohodli jsme se ve vedení oddílu, že tuto akci pořádat nebudeme. Víme, že bude pro mnohé z Vás naše rozhodnutí velikým zklamáním, ale akce byla plánovaná uvnitř i venku, má nás jet kolem dvaceti.  České dráhy ruší dočasně některé vlaky, jiní nám zase sdělili, že neberou větší skupiny…. prostě se v dnešní době velmi špatně cokoli organizuje. Padl tedy návrh, aby vítězové obdrželi hodnotnou cenu a shodli jsme se, že takovou skvělou cenou, která Vám jistě udělá radost a rodičům ušetří peníze, bude oddílová MIKINA v ceně cca 500 Kč. Skvělé je i to, že všichni vítězové loňské celoroční hry Letem světem současně mají o mikinu zájem. Proto BLAHOPŘEJEME VŠEM VÍTĚZŮM a věříme, že pochopíte naše rozhodnutí a budete mít z mikiny radost. Jakmile mikiny dorazí, budou Vám slavnostně předány. Mikinu si svým skvělým umístěním v celoroční hře Letem světem 2019/2020 vyhráli: MLADŠÍ HOLKY:     1. Terisek Pavlíčková       2. Eliška Jüstelová      3. Kája Heinzová STARŠÍ HOLKY:     1.  Kačka  Bernardová     2.  Amálka  Zapletalová    3.  Ema  Slámová MLADŠÍ KLUCI        1.   Štofi Bernard          2.   Štěpík Novotný           3.   Vojta Tesař, Martin Hendrych                                           STARŠÍ KLUCI        1. Matěj Hendrych        2. Tom Volný               3. Vojta Čermín, Ríša Budínský   BLAHOPŘEJEME!  Věříme, že v roce 2021 se zase celoroční hra rozjede a s ní půjde i o běžnou zážitkovou cenu. Udělal jsem chybu a zapomněl upozornit rodiče našich vítězů, že nemají na oddílový účet posílat peníze. Chybu napravíme tím, že zašleme na uvedené účty rodičů zpět. Omlouvám se! Tom

Poslední akce

poseni obrazekposeni obrazekposeni obrazekposeni obrazek
pisen

Holka z plakátu - Tata bojs

(originál kapo 8)

EmiOdkud se vzala, že najednou je tu?
Krásná holka jako z plakátu.
Prostě je tady – to je holý fakt.
A brzy naváže noční kontakt.

Emi, Emi/F#, G, Ami, C, D
R: Je na kluky, je na holky,
je bi. Že by?

S ní i v pekle, jsi jak v nebi,
nebi, nebi. Že by?Emi

EmiProč je tady a co chce tu?
Jakou vlastně zastupuje planetu?
Když jde, každý se za ní otočí,
zírá na ní a netuší,
že většina krásy vznikla retuší.

Emi, Emi/F#, G, Ami, C, D
Inkasuje různý částky,
nabízí všechno kromě lásky.

Jejíma nohama nechá se unášet.
Zírá, kam až vedou ty kamaše.
Je to podívaná jako pro Bohy,
lež má krásné nohy.
Na každém prstě hrstě milenců,
intelektuálů i pitomců.
Medová past rychle sklapne.
Míchaný nápoj podává vnadně.
Na dně chutná sladce, ale brzy hořkne.

Říká se, že pravda je prý na dně,
pravda je prý na dně,
pravda je prý na dně.

R:

C, D
S ní i v pekle, 
jsi jak v nebi.
S ní i v pekle, jsi jak v nebi.
V nebi.Emi
Že by?

Leden
Po Ut St Čt Pa So Ne
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Únor
Po Ut St Čt Pa So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Vzkazy

Veronika Domesová27.01.2021 (14:07)
děkuji za hru smile
Laura Seehofová26.01.2021 (16:45)
Nalezen prstýnek!!! U prvního stanoviště pod lavičkou. Kdo jej ztratil, ať se ozve
Laura Seehofová26.01.2021 (16:43)
Děkujeme za hru, bylo to prima
Kryštof Kunz - neregistrován25.01.2021 (10:50)
Děkujeme za hru moc jsme si ju užili
TOM - neregistrován24.01.2021 (18:51)
Ahoj, díky, že zasíláte platby příspěvků a současně DÍKY všem "nejmenovaným", kteří jste poslali i finanční dary pro oddíl. Veškeré prostředky použijeme pro přípravu různých programů pro kluky a holky. Určitě nebudeme zavřeni navěky?! smile DÍKY MOC!
partneři
Opava Atom MS krajk KCT MSMT

TOM 4207 KADAO děkuje MŠMT ČR za finanční podporu sportovní a turistické činnosti dětí a mládeže v rámci programu MŮJ KLUB.

TOM 4207 KADAO děkuje MORAVSKOSLEZSKÉMU KRAJI a STATUTÁRTNÍMU MĚSTU OPAVA za finanční podporu CELOROČNÍ sportovní, turistické a táborové činnosti dětí a mládeže v rámci DOTAČNÍCH programů