Přihlásit
logo_kadao logo_atom

Znalosti

Véčka 3

Samostatně zpracuje jeden suchý strom v lese. Zpracování: polena, třísky, chrastí
Ovládá práci s GPS 
Ovládá základy mazání běžeckých lyží
Spluje jeden sjízdný jez
Zvládne připravit samostatně oběd na ohništi. Sám vše nachystá.
Sjede bezpečně slalomovou trať
V průběhu plnění véček musí ujít 100 km pěšky s oddílem. Vede v deníku záznam: odkud kam a kdy
Ujede na lodi souvisle 5 km
Sám vyrobí fakuli k zapálení ohně
Zúčastní se 1 lyžařského pochodu – 10 km