Přihlásit
logo_kadao logo_atom

Julinka - Julie Ticháčková

Všeuměl

1Uzlař - Uváže 6 uzlů pod 1 minutu (V)
2Morseovka - Ovládá Morseovu abecedu písmem, zvukem a světlem (V)
3Píchlá duše - Umí vyměnit duši na kole (V)
4Profík na silnici - Zná dopravní značky a předpisy (V)
5Odhadce - Umí odhadnout čas i vzdálenost (V)
6Šifry - Vyluští zašifrovanou zprávu (V)
7Táborový stavař - Sám vytvoří jednoduchou táborovou stavbu (V)
8Střelec - Ovládá střelbu ze vzduchovky (V)
9Artista - Zvládne žonglovat se třemi míčky po dobu 10 vteřin (V+R)
10Hudebník - Zahraje kamarádům na hudební nástroj píseň dle vlastního výběru. (V)

Sportovec

1130 schodů - Vyskáče 30 schodů po 1 noze bez větší přestávky a bez držení (V)
12Sportovní turnaj - Zúčastní se některé z výprav se sportovním turnajem (V)
13Podvodník - Uplave pod vodou klasický bazén na šířku (V)
14In-liner - Ujede na in-linech alespoň 5 km (R+V)
15Horolezec - Ovládá základy horolezecké techniky (V)
16Běžec - Tří kilometrový běh. (V+R)
17Slackline - Přejdi slackline (V)
18Lyžař - Zúčastni se oddílové akce na běžeckých nebo sjezdových lyžích. (V)
19Softbal - 50 přehozů se softbalovým vybavením (V)
20Dřepy a prkno - Měsíc cvičí dřepy a prkno (V+R)

Orienťák

21Orientace - Je schopen orientovat se s pomocí buzoly, mapy a azimutu (V)
22Mapa - Zvládá orientaci mapy, rozumí jejímu měřítku a vrstevnicím (V)
23Značkařská výprava - Zúčastní se výpravy, kde se značí turistické trasy (V)
24GPS, kešky - Ovládá GPS, uloví 7 kešek (V+R)
25Čtyřbarevný výlet - Absolvuje jednodenní výlet přes čtyři barvy turistického značení (V+R)
26Orientační závod - Odběhne jeden oddílový orientační závod (V)
27Značky na orienťák - Zná značky mapy na orientační běh (V)
28MAPY.CZ - Umí pracovat s aplikací MAPY.CZ (V)
29Značky, značení - Pozná mapové značky, turistická značení (V)
30Kudy zpět?! - Najde cestu zpět do tábořiště (V)

Výletník

31Hrady a zámky - Navštíví 5 hradů, zámků nebo zřícenin v ČR (V+R)
32Tři vrcholy - Navštíví 3 vrcholy nad 1000 m (V+R)
33Pohled ze zahraničí - Pošle oddílu pohled ze zahraničí (V)
3430 na kole - Ujede na kole s oddílem či rodiči 30 km za jeden den (V,R)
35Oddílový puťák - Zúčastní se oddílového puťáku (V)
36Vodák - Spluje s oddílem řeku nebo její část, minimálně 20 km (V)
37100 km pěšky - Ujde s oddílem či rodiči 100km - vede si zápis v deníku (V, R)
38Jízdní řády - Umí hledat v jízdních řádech (V)
39Pět rozhleden - Vyleze na 5 rozhleden (V+R)
40Prameny - Dojde k pramenům alespoň dvou významných českých řek (V+R)

Ajťák

41Fotoprezentace - Vytvoří a přednese poutavou fotoprezentaci z oddílové akce (V+R)
42Záchranář - Umí pracovat s aplikací Záchranka (V)
43Fotograf - Postará se o fotodokumentaci celé oddílové výpravy. Fotky následně protřídí a umístí na oddílový web (V)
44Stříhač - Sestříhá video z oddílové akce a vytvoří krátký film (V)
45Plánovač - Naplánuje výlet s využitím techniky (V)
46Znalec - Pro oddílový web vytvoří znalostní kartu sovisející se zaměřením našeho oddílu (V)
47Kurzor - Zdárně absolvuje výukový PC kurz pořádaný naším oddílem (V)
48Bezpečák - Zná a dodržuje základy bezpečného chování na internetu (V)
49Spamer - Pošle e-mail svým kamarádům a vedoucímu (V)
50Rosnička - Pomocí moderní techniky umí zjistit, jaké bude počasí (V)

Ekolog

51Otužilec (R) - 10 dní za sebou se osprchuje ve studené vodě (R)
52Mladý strom (R+V) - Sám, pouze s cizí dopomocí, zasadí na vhodném místě strom (R+V)
53Uklízeč opadků (V, R) - Účastní se akce, při které se uklízí odpadky v přírodě, buďto s oddílem nebo i mimo něj (V, R)
54Krmič (V) - Sám vytvoří krmítko, hmyzí hotel nebo ptačí budku. Na oddílové akci pak výrobek umístí do přírody. (V)
55Recyklátor (V) - Na jedné vícedenní oddílové akci se sám postará o správné nakládání s odpadem (V)
56Skutek pro přírodu (R+V) - Udělá dobrý skutek pro přírodu (R+V)
57Třídič bioodpadu (R) - Doma se postará o třídění bioodpadu (R)
58Čisticí prostředek (R+V) - Vyrobí ekologicky šetrný hygienický, čisticí nebo mycí prostředek (R+V)
59Sušené ovoce (V) - Vlastnoručně nasbírá a usuší ovoce, o které se podělí (V)
60Auto-Stop! (R) - 2 týdny se dopravuje pouze ekologicky šetrnými dopravními prostředky (R)

Táborník

61Otevři konzervu - Otevře si konzervu nožíkovým otvírákem. (V)
62Ohniště - Oheň - rozezná typy ohnišť, umí založit a zrušit ohniště (V)
63Stan - Umí sám postavit a sbalit stan (V)
64Bivak - Umí postavit nouzový přístřešek-bivak a přespí v něm (V)
65Práce s nožem - Ovládá práci s nožem (V)
66Suchý strom - Umí sám zpracovat suchý strom - ovládá práci se sekerou a pilou (V)
67Lože - Jednu noc přespí na vlastnoručně zhotoveném loži vytvořeném pouze z přírodnin (V)
68Světové strany - Dokáže bez použití kompasu či buzoly určovat světové strany (V)
69Fakule - Sám vyrobí fakuli k zapálení slavnostního ohně (V)
70Použití dřeva - Znát použití u vybraných druhů dřev (V)

Přírodovědec

71Lovec beze zbraně - Vyfotografuje ve volné přírodě čtyři různé druhy savců (R)
72Stopař - Podle stop rozezná zvěř a udělá jeden sádrový odlitek (V)
73Stromověd - Rozpozná jehličnaté a listnaté stromy (V)
74Botanik - Vyzná se v rostlinách (V)
75Houbař - Rozpozná vybrané druhy hub (V)
76Bylinkář - Zná použití vybraných léčivých bylin (V)
77Voda nad zlato - Ví, kde se dají v přírodě nalézt zdroje pitné vody, umí nalezenou vodu upravit pro pitné účely (V)
78Nebezpečí v přírodě - Zná naše nebezpečné živočichy, rostliny a houby (V)
79Ochránce přírody - Navštíví tři chráněné krajinné oblasti České republiky (V+R)
80Hvězdář - Rozpozná na noční obloze vybraná souhvězdí a hvězdy (V)

Trosečník

81Pěstitel - Vypěstuje rostlinu, ze které sklidí plod (V+R)
82Sbalený batoh - Sám předvede sbalení do batohu (V)
83Zdravotník - Umí si poradit s poskytnutím první pomoci a ovládá základy zdravovědy (V)
84Kuchtík - Sám si na výpravě připraví hlavní teplé jídlo (V)
85Ohnivák - Libovolným způsobem rozdělá v přírodě oheň bez použití zápalek či zapalovače(V)
86Na těžko - Zúčastní se výpravy (na těžko). (V)
87Yeti - Dokáže venku přečkat jednu mrazivou zimní noc. (V)
88KPZ - Pořídí si perfektní KPZ (V)
89Švadlenka - Umí si přišít utržený knoflík (V+R)
90Rybář - umí sám zpracovat rybu (V+R)

Srdcař

91Reportér - vytvoří příspěvek do Bobra nebo kroniky (V)
92Oddílová hymna - zná oddílovou hymnu zpaměti (V)
93Zábava - připraví si zábavu či hru pro ostatní (V)
94Jsem téměř všude - zúčastní se 80% akcí za rok (V)
95Lidumil - zapojí se do charitativní činnosti (V)
96Brigádník - pomůže s úklidem klubovny či srubu (V)
97Deník - poctivě si vede svůj deník v průběhu 1 roku(V)
98Nosím tričko - Na všech akcích v průběhu jednoho pololetí má oddílové tričko (V)
995 táborů - zúčastní se 5 letních táborů (V)
100Oddílová vlajka - navštíví zajímavé místo s vlastnoručně vyrobenou oodílovou vlajkou